Projectes

Edificis Plurifamiliars
Al promotor li oferim un estudi previ de la tipologia d'habitatge ideal per a la zona on se situa el solar. Realitzem un estudi econòmic de viabilitat de l'operació i després de contrastar-ho amb l'Ajuntament i la Normativa Urbanística, ens asseiem a taula amb tota la informació disponible per prendre les decisions oportunes.