Projectes

Projectes en curs
Pretenem mostrar una pinzellada honesta i diversa dels treballs que actualment tenim en fase d'execució juntament amb uns altres que estan en vies d'acceptació. Si d'alguna cosa estem orgullosos al llarg de la nostra trajectòria, és no haver escatimat recursos de tot tipus a presentar i lliurar avantprojectes, gràcies als quals, molts d'ells s'han convertit en projectes d'èxit.