Projectes

Reforma i Rehabilitació
Dotar de “vida” a un malalt és un gran repte, aconseguir-ho una gran satisfacció. Rehabilitar és ressuscitar un edifici i retornar-ho a la ciutat per enriquir-la. Utilitzar les millors tècniques constructives actuals i una cuidada selecció de materials aconsegueixen resultats sorprenents.