Projectes

Habitatges unifamiliars
És una edificació desenvolupada per ser ocupada íntegrament per un sol nucli familiar, i poden ser aïllades, aparellades o adossades. Urbanísticament genera àrees de baixa densitat, amb baix impacte ambiental i d'infraestructures de serveis. En molts casos és el somni de tota una vida, saber-ho interpretar i fer-ho possible té més sentit que mai en aquest tipus d'edificació.