Projectes

Comercial
És l'àmbit de l'arquitectura més dinàmic. Un espai comercial ha d'estar viu i demostrar-ho constantment, ha de ser canviant, modificable, ha de sorprendre. En aquest punt l'aplicació de les noves tecnologies i ús dels materials més actuals és imprescindible.