Projectes

Conjunts Residencials
Els conjunts residencials són plantejaments de creació d'un “tros de ciutat”, son plurifamiliars en horitzontal. La transició entre la connexió de l'habitatge, comerç o zona urbanitzada i el verd enjardinat és fonamental per dotar-los de la personalitat i atractiu propis.