Serveis

CONSTRUCCIÓ

Obra nova

CONSTRUCCIÓ UNIFAMILIAR / XALETS

El nostre equip tècnic compta amb una àmplia experiència en l'execució d'habitatges unifamiliars, des del nivell més senzill al més exclusiu. Com es tracta de la creació d'un espai molt personal i ajustat a cada necessitat, aquest nivell ho posa vostè.

Per al cas d'un promotor, estudiem el mercat i proposem la solució més idònia per a la seva inversió, tant a nivell de materials com d'elecció de la tipologia.

CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE PLURIFAMILIAR I CONJUNTS RESIDENCIALS

Al promotor li oferim un complet estudi per a la seva inversió, triant les tipologies més aptes perquè aquesta resulti el més ajustada a l'emplaçament i mercat.

Hem participat en la realització de conjunts residencials de diverses grandàries. Estudiem des del planejament fins a l'execució dels edificis que ho conformen.

Dissenyem i construïm edificis per a la inversió o promoció, controlant totes les fases de la seva execució.

Reformes

Tant els habitatges com els locals comercials requereixen moltes vegades per canvi de la propietat o pel sol fet de la seva deterioració, una posada a punt. Des de les instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, telecomunicacions que en molts casos han d'adaptar-se a la normativa vigent fins a la reconstrucció d’estances, envans, sòls i sostres.

Dissenyem espais per viure'ls, ajustats als desitjos del nostre client i sovint li descobrim aspectes que ell mai hagués pensat. Podem adaptar-nos a tot tipus de necessitat des de les més senzilles i funcionals a les més luxoses i extremades.

La infinita varietat de materials i peces de disseny converteix en crucial la fase de cerca i elecció dels mateixos, a la qual dediquem molt temps compartint amb el client la nostra àmplia base de dades de fabricants nacionals i internacionals.

Reformes

Rehabilitació

Estem capacitats per abordar qualsevol encàrrec de rehabilitació, recuperació d'espais de convivència, comercials, façanes, etc. Busquem l'origen de les patologies que afecten a l'edifici i la millor manera d'atallar-les.

La nostra àmplia experiència ens permet controlar tot el procés establint un flux dinàmic però coordinat entre els diferents industrials per complir amb els terminis previstos però atenent a l'ordre i a les necessitats que cada pas requereix.

REHABILITACIÓ INTEGRAL DE:
 • - Habitatges
 • - Locals comercials
 • - Oficines
 • - Cuines
 • - Banys
TREBALLS ESPECÍFICS DE:
 • - Obra de paleta
 • - Instal·lacions de lampisteria
 • - Instal·lacions elèctriques
 • - Instal·lació de gas
 • - Calefacció i calderes
 • - Terra radiant
 • - Aire condicionat
 • - Ascensors
 • - Portes
 • - Armaris de paret
 • - Mobles a medida
 • - Fusteria d'alumini i PVC
 • - Parquets (Tarima o flotants)
 • - Pintura
 • - Treballs amb guix i pladur

Manteniments

Com en un vehicle un bon manteniment ens garantirà la seva fiabilitat i una llarga vida, Amb els edificis hem d'actuar de la mateixa forma, els edificis es deterioren amb el temps i una labor permanent de reparació i/o substitució dels elements defectuosos ens garanteixen la seva vigència.

En altres casos, els canvis deguts a noves necessitats, requereixen una modificació dels espais existents per dotar-los d'un nou “look” o ús.

Entre molts exemples cal destacar:

 • - Hotels
 • - Supermercats
 • - Empreses
 • - Comunitats
 • - Centres de treball
 • - Naus industrials

Manteniments

Cobertes i façanes

En el transcurs d'aquests anys hem executat diferents tipologies de façanes, des de catalogades a façanes convencionals, patis interiors, baixants, fossats d'ascensors, escales, tot tipus
de cobertes, etc.

Disposem d'una llarga experiència en rehabilitacions de façanes i edificis en mal estat de conservació. Realitzem un estudi previ i per descomptat ho executem en obra, ocupant-nos de la seva:

 • - Rehabilitació
 • - Neteja de façanes
 • - Impermeabilització
 • - Pintura
 • - Fonamentacions
 • - Reforços estructurals
 • - Fitacions