Empresa

Som un equip de professionals amb més de trenta anys d'experiència en el disseny, rehabilitació o construcció
d'edificis, habitatges i espais comercials, principalment en l'àmbit territorial de Catalunya.

VISIÓ

Actuar en el sector de la construcció i rehabilitació creant llars i espais amb personalitat pròpia, accessibles per a la majoria de les persones.

MISSIÓ

Oferir habitatges i espais acollidors, atractius, funcionals, dissenyats pensant en les necessitats dels nostres clients i utilitzant materials de qualitat amb preus molt competitius.

VALORS

La nostra activitat es basa en 4 valors fonamentals: Serietat en el tracte, compromís amb les persones, sensibilitat, credibilitat i vocació a llarg termini.

El factor clau de la nostra trajectòria és un equip compost per especialistes del sector, arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics, delineants projectistes i experts en gestió i màrqueting treballant coordinadament per a la consecució dels objectius fixats.
"Dissenyem i construïm espais amb personalitat pròpia, pensats per sentir-se bé"